Worteltuin in Dalfsen

Waar is deze worteltuin gevestigd?

Het is de tuin van buitenplaats de Broekhuizen, die gebruikt wordt als werkplaats voor coaching en begeleiding, workshops, atelier en expositieruimte. (http://buitenplaatsdebroekhuizen.nl)

De Broekhuizen 1, Dalfsen, Nederland

Wat kun je verwachten in deze worteltuin?

Dit oude erf aan de Vecht tussen Dalfsen en Zwolle bestaat uit een tuin met oude bomen, een vijver en vele paadjes en zitjes. Aan de achterzijde bevindt zich een groot natuurlijk land met gemaaide paadjes, een sloot, een “lutje Hoeske” en uitzichtpunt.
Het geheel bestrijkt ongeveer 20.000 m2. Er zijn honden en schapen en soms lopen de kippen los. Een veranda en een binnenruimte zorgen voor mogelijkheden om te schuilen voor regen en kou. Er is voldoende ruimte en mogelijkheden voor het doen van activiteiten.
Het geheel is landelijk en rustig gelegen en goed bereikbaar met de auto vanuit Meppel en Ommen/Hardenberg en Zwolle.

In praktische zin worden de bezoeken begeleid door Jetty van Munster. Zij heet de bezoekers welkom en maakt ze wegwijs. Tijdens de bezoeken wordt met in achtneming van respect voor mens, dier en natuur, alle ruimte gegeven aan ouders en kinderen. Er is wel iemand op een afstand aanwezig.
Wanneer er een activiteit wordt gedaan die om begeleiding vraagt, zal hierover bij het maken van de afspraak worden afgestemd. Wanneer het gaat om een begeleid bezoek vragen we dat er een begeleider mee komt.

Een informatieboekje maakt je wegwijs in de tuin. Klik hier alvast voor de digitale versie.

Welke activiteiten kun je er doen?

Tijdens de bezoeken kunnen ouder en kind elkaar niet alleen ontmoeten; ze kunnen ook wat gaan doen! Zoals:

  • Wandelen en rondstruinen
  • Spelen
  • Foto’s maken
  • Insecten zoeken
  • Contact met dieren
  • Picknicken
  • Tekenen, schilderen en schrijven
  • Helpen in de tuin

Bij het maken van de afspraak wordt afgestemd over de activiteit die ouder en kind kunnen ondernemen. Zo kan Jetty ervoor zorgen dat alles gereed is bij aankomst.

Wanneer is de worteltuin geopend?

De tuin is op afspraak open als Worteltuin. Hiervoor kan telefonisch (06 51951318) of via het contactformulier van buitenplaats de Broekhuizen contact worden opgenomen met Jetty. Ze geeft graag informatie over de mogelijkheden in de tuin. Meer informatie over deze worteltuin vind je ook door hier te klikken.