Missie en Visie

Missie

Stichting Wortel heeft haar naam te danken aan dat wat centraal staat in de stichting: wortels. Met wortels bedoelen we de wortels van een mens, het familiesysteem waar iemand onderdeel van uitmaakt.

Wie je bent en hoe je in het leven staat is voor een belangrijk deel gevormd vanuit je wortels. Om jezelf te begrijpen is het belangrijk dat je zicht hebt op jouw familiesysteem. Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend dat ze zijn opgegroeid bij hun ouders. Voor ruim 40.000 kinderen in Nederland is die vanzelfsprekendheid er niet, omdat ze uit huis zijn geplaatst. Daarnaast zijn er kinderen die bijvoorbeeld door een vechtscheiding het contact met één van hun ouders zijn kwijtgeraakt.

Het contact tussen deze kinderen en hun ouder(s) wordt veelal door Jeugdzorg georganiseerd en heeft daardoor een onnatuurlijk karakter. Stichting Wortel is opgericht om mogelijkheden te creëren om dit contact zo natuurlijk mogelijk te maken. Want dan leert een kind zijn ouder(s) echt kennen.

We vinden dat:

 • Ieder kind recht heeft om leuke herinneringen met zijn ouders op te bouwen. In een ongedwongen sfeer met ruimte om even weg te lopen als het spannend is. Waar een veilige setting is, afgeschermd en rustig. Waar papa of mama even kan ontspannen.
 • Ieder kind het recht heeft op een ontmoeting met zijn ouder(s) waar aandacht aan is besteed. Op een plek waar vooraf besproken kan worden wat er nodig is, om de ontmoeting tot een succes te maken. Maar waar ook het besef is dat het soms moeilijk en niet zo leuk is. Waar je als kind en ouder je gast voelt en waar de gastheer/vrouw je welkom laat voelen.
 • Door het beter leren kennen van zijn ouder(s) een kind later beter kan begrijpen waar het vandaan komt en hoe hij/zij zelf in elkaar zit.
 • Ontmoetingen tussen ouder en kind plaats zouden moeten vinden op een plek waar de hulpverlening ruimte kan maken voor de ontmoeting.
  Natuur een belangrijke bijdrage kan leveren bij het opbouwen van leuke herinneringen en nieuwe verbindingen. Een worteltuin is een plek in de natuur waar je rustig van wordt. Waar je samen met je vader of moeder wordt aangezet om wat te doen en creatief te zijn. Waar bloemen en dieren vrolijkheid ontlokken. Of je kunnen troosten. Waar je geen rekening hoeft te houden met andere bezoekers. Waar ruimte is voor jou als kind met al je angst, verdriet, loyaliteit en speelsheid. Waar je kind mag zijn en je vader of moeder ouder mag zijn.

We willen bereiken dat geen kind in Nederland, die zijn vader of moeder maar af toe ziet, naar een fastfoodrestaurant moet om zijn ouder(s) te ontmoeten. Of naar een onpersoonlijk kantoortje bij de zorgaanbieder.

Dit werk doen we vanuit de volgende waarden:

 • We werken vanuit een groot respect voor de bezoekers van de Worteltuinen en iedereen waarmee we samenwerken.
 • Wat we belangrijk vinden laten we zien in een hand-on mentaliteit waarbij we praktische mogelijkheden te bieden.
 • We zijn als stichting gericht op het faciliteren.
 • We houden onze organisatie overzichtelijk.
 • We stellen bij alles dat we doen de vraag of het nodig is en bijdraagt.
  We stellen bij alles dat we doen de vraag of het klopt met waar we voor staan.
 • We willen mensen betrekken bij wat we doen en de mogelijkheid bieden om bij te dragen.

Visie

We gaan voor een netwerk van Worteltuinen in Nederland, waar ontmoetingen tussen kinderen en hun ouders op een rustige, inspirerende en ontspannen manier in de natuur kunnen plaatsvinden. Voor de periode tot en met 2023 zetten we ons ervoor in dat in elke provincie tenminste één Worteltuin is. Daarna gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat de Worteltuinen voor de meeste potentiele bezoekers goed bereikbaar zijn.

Worteltuinen zijn tuinen die allemaal hun eigen unieke karakter hebben en waarvan de beheerders hun tuin vrijwillig een paar keer per week beschikbaar stellen voor een bezoek. Zowel Stichting Wortel als de beheerders willen bezoeken faciliteren. Eventuele begeleiding die nodig is, valt niet onder het vrijwilligerswerk van de beheerder.

We willen dat de Worteltuinen vindbaar zijn en dat de naam Worteltuin staat voor gastvrijheid en veiligheid. We stellen ons ten doel dat zoveel mogelijk jongeren, ouders en jeugdzorgwerkers weten van ons bestaan en weten wat ze kunnen ervaren in een Worteltuin.

Tot slot willen we dat Stichting Wortel door veel mensen gedragen wordt en zelf ook stevige wortels heeft. Dat bijdragen kan door het beschikbaar stellen van een tuin, het doen van vrijwilligerswerk voor de stichting of door het zijn van (duurzame) donateur. Voor ons is het vragen om een bijdrage geen eenrichtingsverkeer; het bijdragen aan Stichting Wortel draagt ook bij aan het bewust worden van de eigen wortels en helpt je om als mens weer een stukje te groeien. Zo werken we samen aan de groei van Stichting Wortel en aan een groeiend bewustzijn van het belang van de eigen familiewortels.