Doneren

Help mee als donateur
Stichting Wortel heeft geen winstoogmerk. Onze tuinbeheerders en bestuurders zetten zich onbezoldigd in. Om een bezoek aan een Worteltuin laagdrempelig te houden, is het kosteloos. Echter, voor het faciliteren van de bestaande tuinen en voor het aanpassen en inrichten van nieuwe tuinen maken we op jaarbasis bescheiden kosten. Om de continuïteit en groei van Stichting Wortel te kunnen waarborgen, zijn we op zoek naar een kleine kring vaste donateurs.

Dit hebben we nodig:

  • 50 donateurs met een bijdrage van circa € 60 / jaar; als u dit periodiek schenkt (minimum looptijd 5 jaar) heeft u 100% fiscaal voordeel.
  • 6 bedrijfsdonateurs met een bijdrage van circa € 250 / jaar.

Dit krijgt u ervoor terug:

  • Schenken voor kinderen die steun nodig hebben, geeft voldoening.
  • Elk kwartaal een digitale nieuwsbrief.
  • Jaarlijks doen een aantal Worteltuinen mee aan NLDoet en wordt u uitgenodigd om een tuin te komen ervaren.
  • Een Worteltuinbeheerder of bestuurder komt graag bij donerende bedrijven toelichten wat het werk van de stichting zo belangrijk maakt.
  • Bedrijven kunnen hun financiële en praktische steun aan Stichting Wortel vermelden in hun jaarverslag als invulling van MVO-beleid.
  • Met de banner ‘Ik geef om wortels’ maken bedrijven hun donateurschap op de website zichtbaar. En wij laten op onze pagina Bedrijfsdonateurs trots zien wie onze bedrijfsdonateurs zijn. Uiteraard vinden we het wel belangrijk dat de bedrijfsactiviteiten van onze donateurs niet in tegenspraak zijn met onze missie en visie.

Wilt u donateur worden?
Download dan hier de antwoordkaart en stuur deze ingevuld naar ons op! Dat kan via de post of gescand naar stichtingwortel@gmail.com.
Mail als bedrijfsdonateur uw logo mee. Dan zetten we deze meteen op onze website.

Wanneer u uw donatie als periodieke gift wilt vastleggen, dan kunt u hier het benodigde formulier downloaden.
De antwoordkaart en/of het formulier voor de periodieke gift willen wij u ook via de post opsturen, wanneer u dat op prijs stelt. Geef ons daarvoor via het contactformulier uw adresgegevens door.

Wilt u ons liever eenmalig steunen?
Dat kan natuurlijk ook! Maak dan uw gift over naar: NL48 RABO 0322 3171 93 t.n.v. Stichting Wortel. 

Met onderstaande button kunt u rechtstreeks via Ideal uw bijdrage overboeken.
Bedankt voor uw steun! 

Stichting Wortel heeft een ANBI status.

Wat realiseren we als Stichting Wortel met uw bijdrage? Het filmpje hieronder geeft daarvan een indruk.