Bedrijfsdonateurs

Als bedrijfsdonateur laat je zien dat je geeft om de toekomst van kinderen!
Wij laten graag zien wie onze bedrijfsdonateurs zijn:

Acht!coaching Zwolle

De logo’s van onze donateurs zijn voorzien van een link naar hun website.

Klik hier voor informatie over voordelen en mogelijkheden met betrekking tot het donateurschap.

Stichting Wortel heeft een ANBI status.